3.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 179/57


Tribunalens beslut av den 11 maj 2010 — Shetland Islands Council mot kommissionen

(Mål T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 92, 12.4.2008.