3.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 179/57


Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Mejju 2010 — Shetland Islands Council vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 92, 12.04.2008.