3.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 179/57


2010 m. gegužės 11 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Shetland Islands Council prieš Komisiją

(Byla T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Proceso kalba: anglų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 92, 2008 4 12.