3.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 179/57


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.5.2010 — Shetland Islands Council v. komissio

(Asia T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 92, 12.4.2008.