30.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 111/18


FÆLLES SORTSLISTE OVER LANDBRUGSPLANTEARTER

4. tilføjelse til den 28. samlede udgave

2010/C 111 A/02

INDHOLD

Forklaring

Liste over landbrugsplantearter

I.   Roer

1.

Beta vulgaris L. Sukkerroe

II.   Foderplanter

12.

Dactylis glomerata L. Hundegræs

13.

Festuca arundinacea Schreber Strandsvingel

15.

Festuca ovina L. Fåresvingel

16.

Festuca pratensis Huds. Engsvingel

17.

Festuca rubra L. Rødsvingel

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Bakkesvingel

20.

Lolium multiflorum Lam. Westerwoldisk/Italienisk rajgræs

1

Ssp. alternativum

2

Ssp. non alternativum

21.

Lolium perenne L. Almindelig rajgræs

22.

Lolium × boucheanum Kunth Hybridrajgræs

25.

Phleum pratense L. Timote

29.

Poa pratensis L. Engrapgræs

36.

Lupinus angustifolius L. Smalbladet lupin

42.

Pisum sativum L. (Partim) Markært

44.

Trifolium hybridum L. Alsikekløver

46.

Trifolium pratense L. Rødkløver

47.

Trifolium repens L. Hvidkløver

50.

Vicia faba L. (Partim) Hestebønne

III.   Olie- og spindplanter

59.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rybs

61.

Brassica napus L. (partim) Raps

67.

Helianthus annuus L. Solsikke

68.

Linum usitatissimum L. Hør (spindhør, oliehør)

IV.   Korn

73.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Almindelig havre

75.

Hordeum vulgare L. Byg

1

Toradet byg

2

Seksradet byg

76.

Oryza sativa L. Ris

78.

Secale cereale L. Rug

79.

Sorghum bicolor (L.) Moench Durra

82.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Triticum med en art af slægten Secale

83.

Triticum aestivum L. Blød hvede

85.

Triticum spelta L. Spelt

86.

Zea mays L. Majs

V.   Kartofler

87.

Solanum tuberosum L. Kartoffel

FORKLARING

1.

Den foreliggende 4. tilføjelse til den 28. samlede udgave af den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1) indeholder de ændringer, der er påkrævet for at tage hensyn til oplysninger indgivet af medlemsstaterne.

2.

Denne tilføjelse følger samme underopdeling som den 28. samlede udgave, og der henvises til forklaringen i denne.

3.

Den foreliggende tilføjelse dækker perioden indtil den 28. februar 2010.

4.

De ændringer, der er foretaget i forhold til den 28. samlede udgave, er anført i kolonne 4 som følger:

— (add.):

angiver en ny position i den fælles sortsliste

— (mod.):

angiver en ændring af en eksisterende position. Oplysningerne vedrørende den pågældende position i den foreliggende tilføjelse erstatter oplysningerne i den 28. samlede udgave

— (del.):

angiver, at den pågældende position med alle angivelser udgår af den fælles sortsliste.

5.

Denne tilføjelse vedrører de indberettede sorter, som bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/53/EF (2) finder anvendelse på.

6.

Når vedligeholderens kode ikke er anført i den 28. samlede udgave, kan vedligeholderens navn og adresse fås ved henvendelse til den pågældende nationale myndighed, der er anført i listen over medlemsstater eller EFTA-lande.


(1)  EUT C 302 A af 12.12.2009, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.


 

1.   BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET

1

2

3

4

Bruno

* PL 906

 

P m (4) (mod.)

Carlos

* PL 906

 

D m (2) (mod.)

Danka KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Danuśka KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Delano

* PL 47

 

D m (2) (add.)

Farmer

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Hella

* DK 28

 

D m (2) (add.)

Heracles

* BE 1703, * ES 6212, * NL 726

 

D m (2) (mod.)

Jagusia

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Jambus

* PL 906

 

D m (2) (mod.)

Jonas

* PL 906, * SK 501

 

D m (2) (mod.)

Khazar

* ES 1041, * PL 906

 

P m (4) (mod.)

Lubna KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Lukas

* DE 214, * FR 13489, * PL 906

 

D m (2) (mod.)

Lupus

* ES 1041, * PL 906

 

P m (4) (mod.)

Luzon

* PL 36

 

D m (2) (add.)

Madicken

* LT 119

 

D m (2) (mod.)

Oliviera KWS

* PL 52

 

D m (2) (add.)

Pasja

* PL 833

 

D m (2) (add.)

Perfekta

* IT 1104

 

D m (1) (add.)

Schubert

* DE 105, * FR 13489, * HU 100418, * AT 848, * PL 906

 

D m (2) (mod.)

Silotta

* NL 726

 

D m (2) (mod.)

Silvetta

* HU 100528, * PL 478

 

D m (2) (mod.)

Sokrates

* PL 906

 

D m (2) (add.)

Splendor

* PL 833

 

D m (2) (add.)

 

12.   DACTYLIS GLOMERATA L. - COCKSFOOT

1

2

3

4

Ambassador

* CZ 1148, * ES 5070, * LU 21005, * LI 56, * AT 830, * PL 642

 

(mod.)

Amply

 

 

(del.)

Weidac

 

 

(del.)


13.   FESTUCA ARUNDINACEA SCHREBER - TALL FESCUE

1

2

3

4

Cleopatra

* IT 1143

 

(add.)


15.   FESTUCA OVINA L. - SHEEP'S FESCUE

1

2

3

4

Tadka

* PL 724

 

(add.)(1)(5)


16.   FESTUCA PRATENSIS HUDS. - MEADOW FESCUE

1

2

3

4

Leopard

 

 

f: 30.6.2012

Lipoche

* DE 8086, (*) LU 6039

 

(mod.)

Stella

* LU 21005, * LI 56, * NL 227

* NO 20

(mod.)


17.   FESTUCA RUBRA L. - RED FESCUE

1

2

3

4

Celianna

* FR 8116

 

(mod.)(1)(8)

Livinus

 

 

(del.)

Nawojka

* PL 321

 

(add.)(1)(7)

Tatjana

 

 

f: 30.6.2011


18.   FESTUCA TRACHYPHYLLA (HACK.) KRAJINA - HARD FESCUE

1

2

3

4

Beresta

* PL 724

 

(add.)(1)


20.   LOLIUM MULTIFLORUM LAM. - ITALIAN RYEGRASS (INCLUDING WESTERWOLD RYEGRASS)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

 

 

Baritmo

* FR 8016, (*) LU 21002

 

D (mod.)

Lemnos

* BE 218, * DE 61, * FR 8038, (*) LU 2001, * FI 6132

 

T (mod.)

2

Ssp. non alternativum -

 

 

Barelli

* BE 1401, (*) LU 21002, * NL 205, * UK 33

 

D (mod.)

Barextra

(*) FR 8016, * IT 590, (*) LU 21002

* IS 3, * NO 8

T (mod.)

Exalta

 

 

(del.)

Lubina

* CZ 201, * IT 918, * SK x

 

T (mod.)

Nabucco

* DE 8086, * FR 13084, (*) LU 6039, * NL 698

 

T (mod.)

Rangifer

(*) LU 5001, * AT 658

* CH 162

D (mod.)


21.   LOLIUM PERENNE L. - PERENNIAL RYEGRASS

1

2

3

4

Barnauta

* CZ 497, * DE 7663, (*) LU 21002, * NL x, * AT 581, * PL 302, * SK 8

 

T (mod.)

Gryps

* PL 871

 

D (add.)(1)

Herbie

* CZ 115, * DE 77, * FR 8116, * NL 444, * PL 161

 

D (mod.)

Livree

* SK 434

 

D (mod.)

Melvina

 

 

(del.)

Montando

* DE 283, * EE 13, * NL 444, * AT 729

 

T (mod.)

Napoleon

 

* NO 29

T (mod.)

Parcour

* NL x

 

D (mod.)

Score

 

 

(del.)

Session

 

 

(del.)

Terry

 

 

f: 30.6.2010

Yatsyn 1

 

 

(del.)


22.   LOLIUM × BOUCHEANUM KUNTH - HYBRID RYEGRASS

1

2

3

4

Daboya

 

* CH 162

(add.)(17)

Marmota

* DK 7, * FR 8372, * LU 5001, * NL 692, * AT 658, * UK 776

* CH 162

T (mod.)

Pirol

* DE 185, * LU 6019, * AT 508, * UK 1887

 

D (mod.)


25.   PHLEUM PRATENSE L. - TIMOTHY

1

2

3

4

Liphlea

 

 

(del.)

Skala

* PL 321

 

(mod.)


29.   POA PRATENSIS L. - SMOOTH-STALKED MEADOWGRASS

1

2

3

4

Barrister

* NL 739

 

(add.)(1)

Cynthia

* EE 13, * NL 444, * SK 542

 

(mod.)(1)(12)


36.   LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. - NARROW LEAVED LUPIN

1

2

3

4

Kadryl

* PL 1

 

(add.)


42.   PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - FIELD PEA

1

2

3

4

Attika

* DE 1323, * AT 710, * RO 2111

 

(mod.)

Audit

* CZ 1207, * FR 13262

 

(mod.)

Fidelia

 

 

f: 30.6.2013

Neon

* UK 1252

 

(add.)

Santiago

* UK 224

 

(add.)

Set

 

 

f: 30.6.2013

Velvet

* CZ 172

 

(add.)


44.   TRIFOLIUM HYBRIDUM L. - ALSIKE CLOVER

1

2

3

4

Ermo

* DK 14

 

D (mod.)


46.   TRIFOLIUM PRATENSE L. - RED CLOVER

1

2

3

4

Renova

 

 

f: 30.6.2010

Témara

* LU 5001

 

f: 1.6.2011


47.   TRIFOLIUM REPENS L. - WHITE CLOVER

1

2

3

4

Retor

* HU 149336, * LT 64, * LU 21001, * NL 444

 

(mod.)


50.   VICIA FABA L. (PARTIM) - FIELD BEAN

1

2

3

4

Divine

* FR 8235

 

(mod.)(16)

Scirocco

* DE 147, * IE 212, * LT 44, * LI 48, * UK 581

 

(mod.)(16)

 

59.   BRASSICA RAPA L. VAR. SILVESTRIS (LAM.) BRIGGS - TURNIP RAPE

1

2

3

4

Pacer

* NL 722

 

(add.)


61.   BRASSICA NAPUS L. (PARTIM) - SWEDE RAPE

1

2

3

4

Arot

* PL 159

 

(add.)(15)(30)

Artoga

* CZ 1006, * FR 12846, * HU 106674, * PL 872, * UK 6169

 

H (mod.)(15)(30)

Belinda

* DE 4624, * EE 39, * PL 511, * UK 1936

 

H (mod.)(16)(30)

Bella

* DK 204, * EE 51

 

(mod.)(16)

Bellevue

* EE 39, * FR 11842, * PL 511

 

(mod.)(15)(30)

Cabestan

* FR 12161

 

(mod.)(15)(30)

Caledonia

 

 

(del.)

Canberra

* UK 1953

 

(mod.)(15)(30)

Caracas

* CZ 444, (*) FR 12161, * LT 125, * SK 217, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Cash

* DK 184, * FR 9084, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Casoar

* AT 708, * PL 788, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Castille

(*) FR 12161, * AT 708, * PL 706, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Catana

* FR 12161, * PL 788, * UK 1397

 

(mod.)(15)(30)

Delight

* IT 2013, * PL 511, * UK 1936

 

H (mod.)(16)(30)

DK Example

* FR 12161, * PL 788

 

H (mod.)(15)(30)

DK Expower

* DK 178

 

H (add.)(15)

Dubai

 

 

(del.)

ES Alegria

* DK 129, * FR 12749, * PL 741

 

(mod.)(15)(30)

ES Domino

* PL 741

 

H (add.)(15)(30)

Extend

* FR 12161, * HU 132949, * PL 706, * BG 35

 

H (mod.)(15)(30)

Fenja

* DK 204, * EE 51, * PL 340

 

(mod.)(16)(30)

Ginger

* UK 1936

 

(add.)(15)

Gladius

* PL 787

 

H (add.)(15)(30)

Gloria

* PL 832, * UK 1791

 

(mod.)(15)(30)

Kaliber

* DE 147, * EE 31, * PL 159

 

H (mod.)(16)(30)

King

 

 

(del.)

King 10

* DK 16, * UK 1348

 

(mod.) ant. King(15)

Lunedie

* IT 256

 

(add.)(16)(30)

Markus

* PL 611

 

(add.)(16)(30)

Mirco CL

* IT 2013

 

H (add.)(16)(30)

MLCH089

 

 

(del.)

Mosaik

* EE 46, * SE 71

 

(mod.)(16)

MSP05

 

 

(del.)

NK Diamond

* CZ 711, * DE 8145, * PL 787, * SK 443, * UK 1791

 

(mod.)(15)(30)

NK Morse

* CZ 697, * HU 103431, * PL 787, * UK 1379

 

(mod.)(15)(30)

NX2213

* DK 215

 

(add.)(15)(32)

NX2214

* DK 215

 

(add.)(15)(32)

Osorno

* DK 44, * EE 31

 

H (mod.)(16)

PHS803 CMS

* IT 484

 

H (add.)(16)(21)(32)

Primus

* PL 205, * UK 1348

 

H (mod.)(15)(30)

Proximo

* EE 39, * PL 511

 

(mod.)(16)(30)

PR45W33

* DK 87

 

H (add.)(15)(32)

PR46W30

* DK 87, * UK 1891

 

H (mod.)(15)(32)

Ramon

 

 

(del.)

Rohan

* CZ 24, * EE 31, * PL 159, * SK 84, * BG 91

 

H (mod.)(15)(30)

Sesame

* FR 9295, * UK 182

 

(mod.)(15)

Sheriff

* DK 44, * FR 13099

 

H (mod.)(15)

Sherlock

* HU 149293, * PL 52

 

(mod.)(15)(30)

Sherpa

* DK 44

 

H (add.)(15)

Sinika

* DK 44, * EE 31

 

H (mod.)(16)

Sojus

 

 

f: 30.6.2013

Split

 

 

(del.)

SY Kolumb

* PL 787

 

H (add.)(15)(30)

Tamarin

* PL 217, * UK 1717

 

(mod.)(16)(30)

Tores

* DK 187

 

H (add.)(15)

Viking

* DE 147, * HU 106300, (*) LU 6016, * LI 48, * AT 532, * PL 159, * SK 63, * RO 2099

 

(mod.)(15)(30)

Visby

* DE 4316, * EE 31, * LU 6016, * AT 699, * PL 159

 

H (mod.)(15)(30)

V161OL

* FR 12161, * UK 1397

 

(mod.)(15)(32)

Xenon

* DK 44, * DE 147, * PL 159

 

H (mod.)(15)(30)


67.   HELIANTHUS ANNUUS L. - SUNFLOWER

1

2

3

4

Alexandra

* SK 219

 

H S (mod.)

Alliance

 

 

f: 30.6.2012

Aurasol

* DE 7029, * FR 12161, * AT 543, * RO 2080

 

H S (mod.)

Orasole

* CZ 711, * PT 556

 

 

Belem M

* CZ 711, * FR 12161

 

H S (mod.)

Floyd

* CZ 711, * HU 132927

 

H S (mod.)

Itanol

* CZ 711, * RO 2080

 

H S (mod.)

Jalisco

* ES 4904

 

S (mod.)(35)

Kadiz

 

 

(del.)

Kantaor

* ES 4904

 

H S (mod.)(35)

Kenitra

 

 

(del.)

Kodax

 

 

(del.)

MAS 95A

 

 

(del.)

Nardo

 

 

(del.)

NK Ladi

 

 

(del.)

Orasole

 

 

= Aurasol

Pedro

 

 

f: 30.6.2012

Pegasol

* CZ 711, * DE 7029, * FR 12161, * AT 543

 

H S (mod.)

Prodisol

* CZ 711, * FR 12161, * HU 132949, * SK 348

 

H S (mod.)

Rithmy

 

 

(del.)

Torero

 

 

f: 30.6.2012

Veracruz

* ES 4904

 

S (mod.)(35)


68.   LINUM USITATISSIMUM L. - FLAX, LINSEED

1

2

3

4

Chantal

* NL 736

 

(add.)(19)

Marylin

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

Sofie

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

Suzanne

* BE 1423, * FR 9134, * NL 736

 

(mod.)(19)

 

73.   AVENA SATIVA L. (INCLUDING A. BYZANTINA K. KOCH) - OAT AND RED OAT

1

2

3

4

Belinda

* LT 42, * FI 6124, * SE 71

* NO 159

(mod.)(16)

Effektiv

* LU 1001, * AT 5, * FI 6169

 

(mod.)(16)

Expander

* HU 100935, * AT 5

* CH 79

(mod.)(16)

Explorer

* AT 5

 

(mod.)(16)

Freja

* FI 6109

 

(mod.)(16)

Gigant

* NL 736

 

(mod.)(16)

Japeloup

* FR 9084

 

(mod.)(16)

Jumbo

* DE 149, * AT 26

 

(mod.)(16)

Moritz

* DK 117, * DE 7289, * AT 522

 

(mod.)(16)

Pergamon

* DK 77, * DE 149, * EE 75, * LU 6017

 

(mod.)(16)

Scorpion

* CZ 77, * DK 77, * DE 149, * EE 75, * PL 306

 

(mod.)(16)


75.   HORDEUM VULGARE L. - BARLEY

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Amber

* EE 46, * FI 6124, * SE 71

 

(mod.)(16)

Annabell

* CZ 77, * DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 47, * PL 306, * SK 295, * FI 6147, * RO 2107

* NO 191

(mod.)(16)

Auriga

* DE 1, * EE 33, * HU 107747, * LI 46, * FI 6166, * RO 2103

 

(mod.)(16)

Braemar

* CZ 1118, * DE 43, * HU 106849, * LT 141, (*) LU 6031, * SK 405, * FI 6163, * UK 897

 

(mod.)(16)

Calcule

* DK 217, * EE 81, * FR 8128, * HU 156404, * LT 149, * AT 523

 

(mod.)(16)

Columbus

* DK 35

 

(add.)(16)

Essential

 

 

(del.)

Gentle

* DK 221

 

(add.)(16)

Gladys

* FR 12814, * NL 705

 

(mod.)(16)

Halcyon

 

 

(del.)

Henrike

* CZ 77, * DE 149, * EE 33, * PL 306

 

(mod.)(16)

JB Flavour

* DE 2610, * EE 43, * FR 8359, * LT 56

 

(mod.)(16)

Katy

* DK 218

 

(add.)(16)

Mercada

* EE 6, * LT 41, * LU 6014, * LI 53, * PL 53

 

(mod.)(16)

Pasadena

* DE 129, * HU 107187, * LI 53, * SK 24

 

(mod.)(16)

Streif

* CZ 1150, * DE 4046, * EE 81, * AT 523, * FI 6164

 

(mod.)(16)

Temperament

 

 

(del.)

Venouska

* NL 705

 

(mod.)(16)

2

6-row barley

 

 

 

 

 

 


76.   ORYZA SATIVA L. - RICE

1

2

3

4

Antares

* IT 38

 

(add.)

Crono

* IT 94

 

(add.)

Dardo

* IT 94

 

(add.)

Gloria

* IT 158

 

(add.)

Orione

* IT 38

 

(add.)

Ronaldo

* IT 158

 

(add.)

Vulcano

* IT 38

 

(add.)


78.   SECALE CEREALE L. - RYE

1

2

3

4

Bonfire

* NL 727

 

(add.)


79.   SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH - SORGHUM

1

2

3

4

BMR Elite

* IT 1258

 

(mod.)

Express

* IT 1258

 

(mod.)

Sweet Caroline

* IT 1258

 

(mod.)

Sweet Virginia

* IT 1258

 

(mod.)


82.   ×TRITICOSECALE WITTM. EX A. CAMUS - HYBRIDS RESULTING FROM THE CROSSING OF A SPECIES OF THE GENUS TRITICUM AND A SPECIES OF THE GENUS SECALE

1

2

3

4

Hercules

* IT 1295

 

(mod.)

Trigold

* CZ 31, * DE 129, * PL 53

 

(mod.)(15)


83.   TRITICUM AESTIVUM L. - WHEAT

1

2

3

4

Agrestis

 

 

(del.)

Alora

* DE 7256, * EE 66, * AT 573

 

(mod.)(16)

Ararat

* DK 117, * EE 97

 

(mod.)(15)

Blixen

 

 

(del.)

Bristol

* NL 736

 

(mod.)(15)

Cassiopeia

 

 

(del.)

Delmare

* NL 705

 

(mod.)(15)

Granny

* CZ 172, * DE 7256, * EE 66, * SK 555

 

(mod.)(16)

Hewilla

* EE 29, * PL 321

 

(mod.)(16)

Julius

* BE 769, * DE 129, * EE 58, * NL 321

 

(mod.)(15)

KWS Bohinen

 

 

(del.)

Legron

 

 

(del.)

Lincoln

* NL 736

 

(mod.)(15)

Mulan

* BE 793, * CZ 77, * DE 149, * EE 33, * HU 107747, * LT 60, (*) LU 6017, * AT 500, * PL 306, * SE 41

 

(mod.)(15)

Orbit

* DK 225, * UK 1335

 

(mod.)(15)

Pasteur

* NL 736, * PL 523

 

(mod.)(16)

Penso

 

 

(del.)

Pentium

 

 

(del.)

Proventus

 

 

(del.)

Senat

 

 

(del.)

Shire

* UK 6103

 

(add.)(15)

Stalwart

 

 

(del.)

Sunnan

* NL 628

 

(mod.)(16)

Symbol

 

 

(del.)

Tulsa

* NL 736

 

(mod.)(15)

Watson

 

 

(del.)

Zohra

 

 

f: 30.6.2012


85.   TRITICUM SPELTA L. - SPELT WHEAT

1

2

3

4

Titan

 

* CH 56

(add.)


86.   ZEA MAYS L. - MAIZE

1

2

3

4

Aagenda

* BE 842, * DE 2244

 

 

Aapotheoz

* IT x

 

 

Aartener

* IT x

 

 

Abondance

* CZ 711, * NL 286

 

 

Agadir

* IT 336, * NL x

 

 

Alfa VSM

* IT 159

 

 

Ampezzo

* BE 842, (*) FR 12814, * NL 708

 

 

Arecibo

* IT 426

 

 

Ayrro

* BE 842, (*) FR 12814, * NL 708

 

 

Beta VSM

* IT 159

 

 

Borelli

* IT 345

 

 

Bressi CS

* IT 345

 

 

Cabernet

 

 

 

Cabrio

* CZ 1253, * NL 737

 

 

Canali CS

* IT 345

 

 

Ceolas

* IT 1125

 

 

Ciclixx Duo

* IT 1125

 

 

Codiflag

* IT 345

 

 

Codilac

* IT 345

 

 

Codimax

* IT 345

 

 

Codisk

* IT 345

 

 

DA Salomè

* IT 1252

 

 

DA Saola

* IT 1252

 

 

DA Siboney

* IT 1252

 

 

Damon VSM

* IT 159

 

 

DKC3301

* IT x

 

 

DKC4685

* IT x, * AT 708

 

 

DKC6101

* IT x

 

 

DKC6590

* IT x

 

 

DKC6903

* IT x

 

 

Dualto

* NL 738

 

 

Ducarat

* NL 738

 

 

Duconto

* NL 738

 

 

Duprecos

(*) FR 12679, * NL 738

 

 

Duvital

(*) FR 12679, * NL 738

 

 

Eltio

* IT 426

 

 

ES Barak

* IT 1171

 

 

ES Feria

* IT 1171

 

 

ES Quantum

* IT 1171

 

 

ES Rocket

* IT 1171

 

 

Espresso

* IT 272

 

 

Fadena

* IT 272

 

 

Fagretto

* IT 272

 

 

Farmant

* IT 272

 

 

Farmtop

* IT 272

 

 

Firsti CS

* IT 345

 

 

Gamma VSM

* IT 159

 

 

Gasti CS

* IT 345

 

 

GK Boglár

* SK 215

 

 

GK Bolgár

 

 

 

GL Torpedo

* IT 440

 

 

Harvey

* NL 708

 

 

Herkuli CS

* IT 345

 

 

Hillary

* IT x

 

 

ISH610

* IT 1170

 

 

ISH611

* IT 1170

 

 

ISH612

* IT 1170

 

 

ISH708

* IT 1170

 

 

Janett

* IT x

 

 

Kapitals

* IT x

 

 

Kedros

* IT x

 

 

Kimbos

* IT x

 

 

Klaros

* IT x

 

 

Kluni CS

* IT 345

 

 

Kopias

* IT x

 

 

Korimbos

* IT x

 

 

Korreos

* IT x

 

 

Kretas

* IT x

 

 

Kuskus

* IT x

 

 

Lagni CS

* IT 345

 

 

Lambic

 

 

 

LG 21.84

* NL 318

 

 

LG 22.36 Allstar

* NL 318

 

 

LG30218

* BE 842, * NL 708

 

 

LG30221

* NL 708

 

 

LG30495

* IT x

 

 

LG30597

* IT x

 

 

LG30642

* IT x

 

 

LG30688

* IT x

 

 

LG3197

* DE 1323, * NL 318

 

 

LG3218

(*) FR 12814, * NL 712

 

 

LG3224

 

 

 

LG3234

* BE 842

 

 

LG3266

* CZ 1136, * FR 12814, * IT x

 

 

LG3267

* FR 12814

 

 

LG3540 Waxy

* IT x

 

 

Malton

* IT 426

 

 

Marry

* IT x

 

 

MAS 17E

* BE 807, * FR 12208, * NL 213

 

 

MAS 41B

* IT 370

 

 

MAS 47P

* IT 370, * PT 560

 

 

MAS 55F

* IT 370

 

 

MAS 58M

* IT 370

 

 

MAS 59P

* IT 370

 

 

MAS 60D

* IT 370

 

 

MAS 62S

* IT 370

 

 

MAS 62T

 

 

 

MAS 63L

* IT 1164

 

 

MAS 64B

 

 

 

MAS 71V

* IT 370

 

 

Milka

* IT 272

 

 

Modetta

* IT 272

 

 

Mojaal

* IT 272

 

 

Mokka

* IT 272

 

 

Monara

* IT 272

 

 

Neos

* IT 1164

 

 

NK Cooler

* BE 881, * DE 6880, * FR 12584, * NL 610

 

 

Noah

* IT x

 

 

Novir

* IT 1164

 

 

Numero

* IT 272

 

 

Orfeo

* NL 708

 

 

Panasem

* IT 1288

 

 

Pantan

* IT 1288

 

 

Patras

 

 

 

Polaire

* NL 738

 

 

Poya

 

* CH 41

 

Principe

* IT 426

 

 

PR33A04

* ES 142, * IT x

 

 

PR34N61

* FR 10858, * IT x

 

 

PR35F36

* ES 450, * IT x

 

 

PR36W61

* IT x

 

 

PR39B22

* IT x, * AT 77

 

 

P0159

* IT x

 

 

P0183

* IT x

 

 

P0222

* IT x

 

 

P0319

* IT x

 

 

P0547

* IT x

 

 

P0582

* IT x

 

 

P0735

* IT x

 

 

P0746

* IT x

 

 

P0891

* IT x

 

 

P1038

* IT x

 

 

P1114

* IT x

 

 

P1253

* IT x

 

 

P1374

* IT x

 

 

P1389

* IT x

 

 

P1421

* IT x

 

 

P1601

* IT x

 

 

P1615

* IT x

 

 

P1621

* IT x

 

 

P1743

* IT x

 

 

P1921

* IT x

 

 

P8659

* IT x

 

 

P8735

* IT x

 

 

P8753

* IT x

 

 

P8871

* IT x

 

 

P9248

* IT x

 

 

P9292

* IT x, * AT 77

 

 

P9317

* IT x

 

 

P9494

* IT x, * AT 77

 

 

Quad

* IT 272

 

 

Ranki CS

* IT 345

 

 

Sephora

 

 

 

Sistema

* IT 278

 

 

SNH8605

* IT 95

 

 

Squadra

 

 

 

Starki CS

* IT 345

 

 

Stimul

* IT 1125

 

 

Studio

 

 

 

Sudoku

* HU 106465, * NL 737

 

 

Sunny

* NL 737

 

 

Supresto

* NL 737

 

 

Surco

* IT 278

 

 

Suriga

* NL 737

 

 

Surion

* NL 737

 

 

SY Adapto

* IT 1164

 

 

SY Applause

* DK 219

 

 

SY Dikara

* IT 1164

 

 

SY Forvia

* IT 1164

 

 

SY Gustoso

* IT 1164

 

 

SY Luminoso

* IT 1164

 

 

SY Lutetia

* IT 1164

 

 

SY Marilyn

* IT 1164

 

 

SY Merlot

* IT 1164

 

 

SY Nepal

* IT 1164

 

 

SY Octavo

* IT 1164

 

 

SY Ondina

* IT 1164

 

 

SY Rocky

* IT 1164

 

 

SY Silver

* IT 1164

 

 

SY Veralia

* IT 1164

 

 

SY Verdemax

* IT 1164

 

 

Tango

* LT 84, * NL 737

 

 

Tavascan

* IT 336

 

 

Teofila

* IT 370

 

 

Toulal

* IT 345

 

 

Traci CS

* IT 345

 

 

Ushuaia

* IT 426

 

 

ZP341

* IT 1289

 

 

89MAY70

* IT 1292

 

 

 

87.   SOLANUM TUBEROSUM L. - POTATO

1

2

3

4

Accent

* DE 7633, * NL 544, * PT 759, * SK 44, * UK 6223

 

(mod.)

Bursztyn

* PL 308

 

(add.)

Gawin

* PL 27

 

(add.)

Gustaw

* PL 27

 

(add.)

Harlequin

* UK 1759

 

(mod.)

Jeannette

* NL 734

 

(add.)

Komtesa

* SK 174

 

(mod.)

Kordoba

 

 

(del.)

Korela

* SK x

 

(mod.)

Lady Rosetta

(*) DE x, * HU 108074, * IE 4, * LT 66, (*) LU 21025, * NL 524, * SK 44, * FI 6115, * SE 10

 

(mod.)

Legenda

* PL 308

 

(add.)

Michalina

* PL 617

 

(add.)

Nikoleta

 

 

(del.)

Opava

 

 

(del.)

Stasia

* PL 617

 

(add.)

Viviana

* PL 875

 

(add.)

Zenia

* PL 617

 

(add.)

94F2042

(*) FR 10711, * NL 740

 

(mod.)(32)