12.5.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 138/33


Kanne 10.2.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-16/12)

2012/C 138/76

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan tehtäviin määräämistä muutettiin yksipuolisesti.

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen 1.2.2012 tekemä päätös, jolla kantaja määrättiin yksikköön D5 yksikön A4 sijasta.

Komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 3 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.