3.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 179/60


Tožba, vložena 14. maja 2010 – Wilk proti Komisiji

(Zadeva F-32/10)

2010/C 179/106

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christian Wilk (Trier, Nemčija) (zastopnik: R. Adam, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe s katero je naložena vrnitev polovice nastanitvenega dodatka, ki je bil izplačan tožeči stranki, zaradi njegove ločitve, in odškodninski zahtevek.

Predlog tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 20. avgusta 2009 in 8 septembra 2009 s katero je bilo naloženi vračilo domnevno prevelikega izplačanega zneska naj se razglasi za nično;

odločba Komisije z dne 15. februarja 2010 s katero je bila potrjena utemeljenost te naložitve vračila naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži vračilo zneska, ki ga je odvzela skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od odvzema do vračila;

Komisiji naj se naloži plačilo odškodnine za grob poseg v podobo in ugled tožeče stranke;

podredno, tožeči stranki naj se pridrži pravica da za nastalo škodo zahteva še odškodnino;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.