3.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 179/60


Acțiune introdusă la 14 mai 2010 — Wilk/Comisia

(Cauza F-32/10)

2010/C 179/106

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Christian Wilk (Trier, Germania) (reprezentant: R. Adam, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor prin care se dispune recuperarea a jumătate din indemnizația de instalare plătită reclamantului, ca urmare a divorțului acestuia, precum și o cerere de daune interese

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor Comisiei din 20 august 2009 și din 8 septembrie 2009 prin care s-a dispus recuperarea pretinselor sume plătite în plus;

anularea deciziei Comisiei din 15 februarie 2010 prin care se confirmă temeinicia acestei recuperări;

obligarea Comisiei la plata sumei recuperate de aceasta, cu dobânzile legale începând de la recuperare și până la plată;

obligarea Comisiei la plata de daune interese pentru că a cauzat daune grave imaginii și reputației reclamantului;

în subsidiar, rezervarea pentru reclamant a dreptului de a cere daune interese suplimentare pentru prejudiciul suferit;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.