30.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/99


Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2012

(2012/C 95/18)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

 

Osasto 1 yhteensä

49 654 976

49 953 237

48 974 497,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

38 599,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

38 599,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

49 953 237

49 013 096,—

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

28 159 000

27 784 600

25 989 767,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

700 000

700 000

685 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

446 000

369 000

583 677,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

630 000

684 337

540 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

0,—

 

Osasto 1 yhteensä

29 940 000

29 537 937

27 798 444,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 199 000

5 896 500

6 693 182,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

4 087 000

4 323 000

3 674 268,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

281 500

267 800

311 685,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

244 000

215 000

246 337,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

885 000

875 000

808 040,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 018 476

8 838 000

9 352 449,—

 

Osasto 2 yhteensä

19 714 976

20 415 300

21 085 961,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

49 654 976

49 953 237

48 884 405,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2 010

2012

2011

2010

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

AD 13

3

3

3

AD 12

6

8

5

AD 11

4

3

5

AD 10

11

14

11

AD 9

16

10

20

AD 8

17

17

15

AD 7

5

5

3

AD 6

5

6

5

AD 5

8

6

3

Yhteensä AD

76

73

71

AST 11

 

1

1

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

2

1

AST 7

2

1

3

AST 6

2

1

3

AST 5

3

4

4

AST 4

11

16

14

AST 3

7

4

5

AST 2

AST 1

Yhteensä AST

27

29

31

Yhteensä

103

102

102

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2012

2011

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

249

FG yhteensä

330

327

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

Yhteensä

330

327