Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan mot beslut som fattades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 september 2009 (ärende R 397/2009-1) beträffande en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet KOMPRESSOR PLUS.

Uppgifter i målet

>lt>17

Domslut

Domslut

1) Talan ogillas.

2) LG Electronics, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.