Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 września 2009 r. (sprawa R 397/2009‑1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego KOMPRESSOR PLUS jako wspólnotowego znaku towarowego.

Informacje dotyczące sprawy

>lt>17

Sentencja

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) LG Electronics, Inc. pokrywa koszty postępowania.