Subject of the case
Parti operattiva

Subject of the case

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tat-23 ta’ Settembru 2009 (Każ R 397/2009‑1), dwar applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal verbali KOMPRESSOR PLUS bħala trade mark Kommunitarja.

Informazzjoni dwar il-kawża

>lt>17

Parti operattiva

Dispożittiv

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) LG Electronics, Inc. għandha tbati l-ispejjeż.