Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 23. septembra lēmumu lietā R 397/2009‑1 attiecībā uz vārdiska apzīmējuma “KOMPRESSOR PLUS” kā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu

Informācija par lietu

>lt>17

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) prasību noraidīt;

2) LG Electronics, Inc. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.