Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 397/2009-1), joka koskee hakemusta sanamerkin KOMPRESSOR PLUS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi

Asian tiedot

>lt>17

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Kanne hylätään.

2) LG Electronics, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.