Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 23. septembri 2009. aasta otsuse (asi R 397/2009-1) peale, mis käsitleb sõnamärgi KOMPRESSOR PLUS ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust.

Kohtuasja andmed

>lt>17

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja LG Electronics’ilt.