Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 23ης Σεπτεμβρίου 2009 (υπόθεση R 397/2009–1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου KOMPRESSOR PLUS ως κοινοτικού σήματος.

Στοιχεία σχετικά με την υπόθεση

>lt>17

Διατακτικό

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει τη LG Electronics, Inc. στα δικαστικά έξοδα.