Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 23 септември 2009 г. (преписка R 397/2009‑1) относно заявка за регистрация на словния знак „KOMPRESSOR PLUS“ като марка на Общността

Данни, свързани с преписката

>lt>17

Диспозитив

Диспозитив

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда LG Electronics, Inc. да заплати съдебните разноски.