13.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 311/11


Tožba, vložena 31. julija 2012 – Globosat Programadora proti UUNT – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Zadeva T-348/12)

2012/C 311/14

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazilija) (zastopnik: S. Micallef, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sport TV Portugal, SA (Lizbona, Portugalska)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga:

naj odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 23. maja 2012 v zadevi R 2079/2010-4 razveljavi;

naj razveljavi vse stroške, ki jih je Urad naložil tožeči stranki ter Uradu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „SPORT TV INTERNACIONAL“ za storitve iz razredov 35, 38 in 41 – prijava znamke Skupnosti št. 6915094

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: registracija portugalske znamke št. 329507 figurativne znamke „SPORTV“ za storitve iz razredov 38 in 41

Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 42(2) in (3) Uredbe Sveta št. 207/2009 in kršitev pravila 22(3) Uredbe Komisije št. 2868/95