13.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 311/11


Beroep ingesteld op 31 juli 2012 — Globosat Programadora/BHIM — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Zaak T-348/12)

2012/C 311/14

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazilië) (vertegenwoordiger: S. Micallef, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij voor de kamer van beroep: Sport TV Portugal, SA (Lissabon, Portugal)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 mei 2012 in zaak R 2079/2010-4 te vernietigen;

alle door het BHIM tegen verzoekster ingediende vorderingen betreffende de kosten af te wijzen en het BHIM te verwijzen in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: de andere partij voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: het woordmerk „SPORT TV INTERNACIONAL” voor diensten van de klassen 35, 38 en 41 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 6915094

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: Portugese merkinschrijving nr. 329507 van het beeldmerk „SPORTV” voor diensten van de klassen 38 en 41

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en schending van regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95.