23.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/30


Kanne 28.12.2012 — ZZ v. EEA

(Asia F-162/12)

2013/C 86/51

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan ympäristökeskus

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja palautetaan tehtäväänsä sairasloman jälkeen sen ajankohdan jälkeen, jolloin hän lääkärinlausuntojen mukaan kykeni työskentelemään.

Vaatimukset

On kumottava työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 20.9.2012 tekemä päätös, jolla hylättiin 21.5.2012 tehty valitus, jossa vaadittiin sen 21.2.2012 tehdyn päätöksen peruuttamista, jolla kantaja palautettiin tehtäväänsä 24.1.2012 sairasloman jälkeen.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.