Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmumu lietā R 1237/2008‑1 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Pi‑Design AG , Bodum France un Bodum Logistics A/S un Yoshida Metal Industry Co. Ltd

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmumu lietā R 1237/2008‑1;

2) ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Yoshida Metal Industry Co. Ltd tiesāšanās izdevumus;

3) Pi‑Design AG , Bodum France un Bodum Logistics A/S sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.