Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 20. mai 2010. aasta otsuse (asi R 1237/2008‑1) peale, mis tehti ühelt poolt Pi-Design AG, Bodum France’i ja Bodum Logistics A/S‑i ning teiselt poolt Yoshida Metal Industry Co. Ltd vahelises kehtetuks tunnistamise menetluses.

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 20. mai 2010. aasta otsus (asi R 1237/2008‑1).

2. Mõista Yoshida Metal Industry Co. Ltd kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

3. Jätta Pi-Design AG, Bodum France’i ja Bodum Logistics A/S‑i kohtukulud nende endi kanda.