Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 8. maj 2012 – Yoshida Metal Industry mod KHIM – Pi-Design m.fl. (gengivelse af en overflade med sorte prikker)

(Sag T-416/10)

»

EF-varemærker

ugyldighedssag

EF-figurmærke, der gengiver en overflade med sorte prikker

udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat

artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 207/2009

«

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. maj 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1237/2008-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Pi-Design AG, Bodum France og Bodum Logistics A/S og Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

Afgørelse

Konklusion

1) Afgørelsen truffet den 20. maj 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1237/2008-1) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Yoshida Metal Industry Co. Ltd afholdte omkostninger.

3) Pi-Design AG, Bodum France og Bodum Logistics A/S bærer deres egne omkostninger.