20.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 80/39


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej

( Úřední věstník Evropské unie L 12 ze dne 14. ledna 2012 )

Strana 17, čl. 5 druhý pododstavec:

místo:

„1. listopadu 2012“,

má být:

„1. listopadu 2011“.