9.6.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 165/32


Beroep ingesteld op 5 april 2012 — Sweet Tec/BHIM (Vorm van een ovaal)

(Zaak T-156/12)

2012/C 165/53

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Nägele, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 19 januari 2012 in procedure R 542/2011-1 betreffende gemeenschapsmerkaanvraag nr. 9 554 171 vernietigen, en

het Bureau verwijzen in de kosten van de procedure, daaronder begrepen die van de procedure voor de kamer van beroep

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: driedimensionaal merk in de vorm van een ovaal voor waren van de klassen 16 en 30 (aanvraag nr. 9 554 171)

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009, aangezien het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit en de aan de orde zijnde waren niet beschrijft.