21.2.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 50/40


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skond l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2014/C 50/04)

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.37283 (2013/X)

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

NLD

Isem tar-Reġjun (NUTS)

FLEVOLAND

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modifikazzjoni SA.36504

Prolongazzjoni X 784/2009

Ta' żmien

01.05.2008 - 31.12.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

MANIFATTURA

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 8,5 (f'miljuni)

Għal garanziji

-

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

-

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Zie nationale grondslag. — EUR 3,08 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

20 %

5.5 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom “Wat doen we”, “Europa”, “Ontwikkeling”, “Programma's 2007-2013” en “TMI-regeling”.

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.37820 (2013/X)

Stat Membru

Il-Bulgarija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

 

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Bulgaria

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. “Славянска” №8

гл. дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 “Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 “Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

 

Ta' żmien

04.11.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

BGN 1,5647 (f'miljuni)

Għal garanziji

-

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

-

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 — BGN 1,33 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza dwar l-innovazzjoni u għal servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni (Art. 36)

391 166 BGN

 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.37854 (2013/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

RGE 36/2013

Isem tar-Reġjun (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Desarrollo de la Formación Profesional

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

 

Ta' żmien

04.10.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,07 (f'miljuni)

Għal garanziji

-

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

-

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

 

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

100 %

0 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.37865 (2013/X)

Stat Membru

Spanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

 

Isem tar-Reġjun (NUTS)

ASTURIAS

Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

 

Ta' żmien

06.11.2013 - 31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,5 (f'miljuni)

Għal garanziji

-

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

-

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Fondo Europeo de Desarrollo Regional — EUR 0,40 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna lill-impriżi innovattivi ġodda (Art. 35)

120 000 EUR

 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.37928 (2013/X)

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

DGA/13156263

Isem tar-Reġjun (NUTS)

NEDERLAND

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Tip ta’ miżura

Għajnuna ad hoc

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

 

Ta' żmien

mill-15.11.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD, Bejgħ bl-ingrossa ta' materja prima agrikola u annimali ħajja, Bejgħ bl-imnut ta' ikel, xorb u tabakk minn ħwienet speċjalizzati

Tip ta' benefiċarju

SME — Bionext als intermediair van de biologische keten

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 0,02 (f'miljuni)

Għal garanziji

-

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

-

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-producti e-biologische-diervoedergrondstoffen.html

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.37929 (2013/X)

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

DGA/13154547

Isem tar-Reġjun (NUTS)

NEDERLAND

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Bio Quality Assurance

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Tip ta’ miżura

Għajnuna ad hoc

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

 

Ta' żmien

mill-15.11.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Tip ta' benefiċarju

SME — Bionext

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 0,043 (f'miljuni)

Għal garanziji

-

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

-

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html