21.2.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 50/40


A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2014/C 50/04)

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.37283 (2013/X)

Tagállam

Hollandia

A tagállam azonosítója

NLD

Régió megnevezése (NUTS)

FLEVOLAND

107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

A támogatási intézkedés jogcíme

Regeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013).

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nr. C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13 augustus 2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key=STB11214&type=op).

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Módosítás SA.36504

Határidő-hosszabbítás X 784/2009

Időtartam

2008.05.01 - 2015.12.31

Érintett gazdasági ágazatok

FELDOLGOZÓIPAR

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 8,5 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

-

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Zie nationale grondslag. – EUR 3,08 (millió)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Ipari kutatás (31. cikk (2) bekezdés b) pont)

20 %

5.5 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa-1/beleid/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Ga naar website www.flevoland.nl en selecteer vervolgens achterelkaar in de linkerkolom „Wat doen we”, „Europa”, „Ontwikkeling”, „Programma's 2007-2013” en „TMI-regeling”.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.37820 (2013/X)

Tagállam

Bulgária

A tagállam azonosítója

 

Régió megnevezése (NUTS)

Bulgaria

107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Република България, гр. София, ул. „Славянска” №8

гл. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и енергетиката

www.opcompetitiveness.bg

A támogatási intézkedés jogcíme

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

ПМС № 121/2007 г. (обн., ДВ, бр. 45/2007 г., посл. изм. бр. 65/2013 г.); Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, CCI Номер: 2007BG161PO003: http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/2046_OPCo mpetitiveness_En_2012.pdf;Изисквания за проектното предложение по процедура BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране”

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

 

Időtartam

2013.11.04 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

BGN 1,5647 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

-

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Европейски фонд за регионално развитие;Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, одобрена от Европейската Комисия с CCI Номер: 2007BG161PO003 - BGN 1,33 (millió)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (36. cikk)

391 166 BGN

 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=125

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.37854 (2013/X)

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

RGE 36/2013

Régió megnevezése (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA

Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

CONSELLERIA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

AVDA. CAMPANAR, 32

46015 VALENCIA

www.cece.gva.es

A támogatási intézkedés jogcíme

Desarrollo de la Formación Profesional

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

CONVENIO SINGULAR ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT Y EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

 

Időtartam

2013.10.04 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 0,07 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

-

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

 

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50 %

 

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

100 %

0 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/relaciones_empresas/convenio_camaras.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.37865 (2013/X)

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

 

Régió megnevezése (NUTS)

ASTURIAS

107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Parque Tecnológico de Asturias, s/n

33428 Llanera — Asturias- España

www.idepa.es

A támogatási intézkedés jogcíme

Subvenciones a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias no 257, de 6 de noviembre de 2013)

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

 

Időtartam

2013.11.06 - 2013.12.31

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 0,5 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

-

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Fondo Europeo de Desarrollo Regional – EUR 0,40 (millió)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (35. cikk)

120 000 EUR

 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/06/2013-20421.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.37928 (2013/X)

Tagállam

Hollandia

A tagállam azonosítója

DGA/13156263

Régió megnevezése (NUTS)

NEDERLAND

Nem támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

A támogatási intézkedés jogcíme

Regionale productie biologische diervoedergrondstoffen

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

A létező támogatási intézkedés módosítása

 

Időtartam

2013.11.15-jétol

Érintett gazdasági ágazatok

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT, Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme, Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelme

A kedvezményezett típusa

KKV – Bionext als intermediair van de biologische keten

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege

EUR 0,02 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

-

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

 

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50 %

 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-regionale-productie-biologische-diervoedergrondstoffen.html

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.37929 (2013/X)

Tagállam

Hollandia

A tagállam azonosítója

DGA/13154547

Régió megnevezése (NUTS)

NEDERLAND

Nem támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság

Staatssecretaris van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73

Den Haag

www.minez.nl

A támogatási intézkedés jogcíme

Bio Quality Assurance

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

A létező támogatási intézkedés módosítása

 

Időtartam

2013.11.15-jétol

Érintett gazdasági ágazatok

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A kedvezményezett típusa

KKV – Bionext

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege

EUR 0,043 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

-

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

 

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50 %

 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/26/brief-subsidie-bio-quality-assurance.html