7.11.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 267/63


2009 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje The Smiley Company prieš VRDT (Pusės „smiley“ šypsenėlės atvaizdas)

(Byla T-139/08) (1)

(Bendrijos prekių ženklas - Tarptautinė registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją - Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis pusę „smiley“ šypsenėlės - Absoliutus atmetimo pagrindas - Skiriamųjų požymių nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 146 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 151 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalies b punktas))

2009/C 267/112

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: The Smiley Company SPRL (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato A. Deutsch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Dalykas

Ieškinys, pareikštas dėl 2008 m. vasario 7 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 958/2007-4), susijusio su vaizdinio prekių ženklo, vaizduojančio pusę „smiley“ šypsenėlės, tarptautine registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš The Smiley Company SPRL bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su Franklin Loufrani pakeitimu.


(1)  OL C 142, 2008 6 7.