Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Vaatimus 7.10.2010 tehdyn SMHV:n toisen valituslautakunnan päätöksen (asia R 1556/2009-2), joka koskee Aktieselskabet af 21. november 2001:n ja Parfums Givenchy SA:n välistä väitemenettelyä, kumoamiseksi

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Kanne hylätään.

2) Aktieselskabet af 21. november 2001 velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.