Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 7. oktoobri 2010. aasta otsus (asi R 1556/2009‑2), mis tehti Aktieselskabet af 21. november 2001 ja Parfums Givenchy SA vahelises vastulausemenetluses.

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Aktieselskabet af 21. november 2001-lt.