ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.143.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 143

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
6 iunie 2009


Cuprins

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2009/403/CE

 

*

Decizia nr. 1/2009 a Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Republica Turcia privind schimburile comerciale cu produse care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului din 24 februarie 2009 de modificare a Protocolului 1 la acord

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.