26.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 222/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2014

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Ιουλίου του 2014 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 188,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 της Επιτροπής (2) άνοιξε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού και καθόρισε τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών που κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής και υποδιαιρούνται σε πολλές υποπεριόδους, σύμφωνα με το παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(2)

Ο μήνας Ιούλιος είναι η τρίτη υποπερίοδος για την ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 και η δεύτερη υποπερίοδος για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(3)

Από τις κοινοποιήσεις που έγιναν βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 προκύπτει ότι για την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4166, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου του 2014, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, αφορούν ποσότητα η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στην αιτούμενη ποσότητα για την σχετική ποσόστωση, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3).

(4)

Από τις προαναφερόμενες κοινοποιήσεις προκύπτει επίσης ότι για τις ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 και 09.4154, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου του 2014, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, αφορούν ποσότητα κατώτερη από τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Είναι συνεπώς σκόπιμο να καθοριστούν για τις ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 και 09.4166, η συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο βάσει του άρθρου 5 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο της ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.4166 που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιουλίου του 2014, εκδίδονται πιστοποιητικά για την αιτούμενη ποσότητα στην οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Η συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη υποπερίοδο στο πλαίσιο των ποσοστώσεων με αύξοντα αριθμό 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 και 09.4166, οι οποίες αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 6).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες προς κατανομή στο πλαίσιο της υποπεριόδου του Ιουλίου του 2014 και διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο κατ' εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

α)

Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του Ιουλίου 2014

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου 2014 (σε kg)

ΗΠΑ

09.4127

 (1)

23 456 153

Ταϊλάνδη

09.4128

 (1)

916 392

Αυστραλία

09.4129

 (1)

115 620

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4130

 (2)

0

β)

Ποσόστωση αποφλοιωμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του Ιουλίου 2014

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Οκτωβρίου 2014 (σε kg)

Όλες οι χώρες

09.4148

 (3)

1 634 000

γ)

Ποσόστωση θραυσμάτων ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του Ιουλίου 2014

Ταϊλάνδη

09.4149

 (4)

Αυστραλία

09.4150

 (4)

Γουιάνα

09.4152

 (4)

ΗΠΑ

09.4153

 (5)

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4154

 (5)

δ)

Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011:

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του Ιουλίου 2014

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου 2014 (σε kg)

Ταϊλάνδη

09.4112

 (6)

8 150

ΗΠΑ

09.4116

 (6)

2 095 495

Ινδία

09.4117

 (6)

232 127

Πακιστάν

09.4118

 (6)

27 202

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4119

 (6)

122 761

Όλες οι χώρες

09.4166

0,676881 %

0


(1)  Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: επομένως, όλες οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

(2)  Δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα για την εν λόγω υποπερίοδο.

(3)  Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

(4)  Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

(5)  Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: επομένως, όλες οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

(6)  Δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα για την εν λόγω υποπερίοδο.