ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.189.hrv

Službeni list

Europske unije

L 189

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

56
10. srpnja 2013.


Sadržaj

 

II   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 651/2013 оd 9. srpnja 2013. o odobrenju klinoptilolita sedimentnog podrijetla kao dodatka hrani za sve vrste životinja i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1810/2005 (1)

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 652/2013 od 9. srpnja 2013. o 195. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

4

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 653/2013 оd 9. srpnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

6

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2013/365/ZVSP od 9. srpnja 2013. o izmjeni Odluke 2012/329/ZVSP o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Rog Afrike

8

 

*

Odluka Vijeća 2013/366/ZVSP od 9. srpnja 2013. o izmjeni i produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije na Kosovu

9

 

*

Odluka Vijeća 2013/367/ZVSP od 9. srpnja 2013. o izmjeni Odluke 2012/389/ZVSP o misiji Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR)

12

 

*

Odluka Vijeća 2013/368/ZVSP od 9. srpnja 2013. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

13

 

 

 

*

Obavijest čitatelju – Uredba Komisije (EU) br. 216/2013 od 7. ožujka 2013. o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (vidjeti stranicu 3. korica)

s3

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.