15.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 365/1


REKRYTERING TILL EUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETEN (LONDON)

(2011/C 365 A/01)

Läkemedelsmyndigheten ansvarar för samordning av utvärderingen av och tillsynen över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel i Europeiska unionen (se Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 – EGT L 136, 30.4. 2004, s. 1). Myndigheten inrättades i januari 1995. Myndigheten har ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, EU:s 27 medlemsstater, EES–Efta-länderna och många andra grupper inom den offentliga och privata sektorn.

Ytterligare information om myndigheten och dess verksamhet finns på internet. Vår webbadress är http://www.ema.europa.eu.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) organiserar ett uttagningsförfarande för att upprätta en anställningsreserv för följande tjänster:

 

EMA/AD/331: Handläggare, SAP-specialist, stöd till IKT-användare och IKT-tillämpningar, enheten för informations- och kommunikationsteknik (AD8)

Sökande som väljs ut kommer att föras upp på en reservlista och kan beroende på budgetläget erbjudas ett femårskontrakt, som kan förlängas i enlighet med anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EGT L 56, 4.3.1968).

Anställningsorten är London.

Sökande ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater, eller i Island, Norge eller Liechtenstein och åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter.

Fullständiga villkor och arbetsbeskrivningar kan laddas ned från myndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Ansökan ska ske elektroniskt genom att använda ansökningsblanketten som finns på myndighetens webbplats. Sista ansökningsdag är den 12 januari 2012 kl. 24.00.

Observera att beroende på det stora antal ansökningar som vi tar emot när ansökningstiden närmar sig sitt slut, kan systemet få problem att behandla den stora mängden uppgifter. Vi uppmanar därför sökanden att skicka sina ansökningar i god tid innan tidsfristen löper ut.

Registrera dig på internetadressen http://www.ema.europa.eu/ under ”RSS news feeds” om du vill få meddelanden om lediga tjänster via e-post.