15.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

CA 365/1


IZBOR OSEBJA ZA EVROPSKO AGENCIJO ZA ZDRAVILA (LONDON)

(2011/C 365 A/01)

Agencija je odgovorna za usklajevanje vrednotenja in nadzora zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini v Evropski uniji (glej Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 (UL L 136, 30.4.2004, str. 1)). Agencija, ki je bila ustanovljena januarja 1995, tesno sodeluje z Evropsko komisijo, 27 državami članicami EU, državami EGP/EFTA ter številnimi drugimi skupinami v vladnem in zasebnem sektorju.

Dodatne informacije o agenciji in njenih dejavnostih so na voljo na spletnem naslovu: http://www.ema.europa.eu.

Evropska agencija za zdravila (EMA) organizira izbirni postopek z namenom sestave rezervnega seznama za delovno mesto:

 

EMA/AD/331: Administrator, strokovnjak za SAP, podpora uporabnikom na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in uporabniških programov, Enota za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (AD 8)

Izbrani kandidati bodo uvrščeni na rezervni seznam in se jim lahko, odvisno od proračunskega stanja, ponudi petletna pogodba z možnostjo podaljšanja v skladu s Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 56, 4.3.1968).

Kraj zaposlitve je London.

Kandidati morajo biti državljani države članice Evropske unije ali Islandije, Norveške ali Lihtenštajna in morajo uživati vse državljanske pravice.

Celotni pogoji zaposlovanja in opis delovnega mesta so na voljo na spletni strani agencije:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Prijave morajo biti poslane po elektronski poti na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani agencije. Rok za oddajo prijavnih obrazcev je 12. januar 2012 ob polnoči.

Prosimo, upoštevajte, da lahko glede na veliko število prijav, ki jih agencija prejema, v računalniškem sistemu neposredno pred iztekom roka za oddajo prijav pride do težav z obdelavo velike količine podatkov. Kandidatom zato svetujemo, da svoje prijave pošljejo dovolj zgodaj.

Če želite prejemati elektronska obvestila o objavah prostih delovnih mest, se prijavite na novice RSS na spletni strani http://www.ema.europa.eu/ pod rubriko „RSS news feeds“.