15.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 365/1


RECRUTARE DE PERSONAL PENTRU AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU MEDICAMENTE (LONDRA)

(2011/C 365 A/01)

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) răspunde de coordonarea evaluării și supravegherii produselor medicamentoase de uz uman și veterinar în Uniunea Europeană [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 136, 30.4.2004, p. 1)]. Agenția a fost înființată în ianuarie 1995. Are numeroase contacte strânse cu Comisia Europeană, cu cele 27 de state membre ale UE, cu țările SEE-AELS și cu multe alte organizații din sectorul guvernamental și din cel privat.

Mai multe informații despre agenție și activitatea sa se găsesc pe internet, pe site-ul nostru web: http://www.ema.europa.eu.

Agenția Europeană pentru Medicamente organizează o procedură de selecție în vederea întocmirii unei liste de rezervă pentru:

 

EMA/AD/331: Administrator, specialist SAP, asistență pentru utilizatorii și aplicațiile TIC, unitatea Tehnologia informației și comunicațiilor (AD 8)

Candidații selectați vor fi incluși pe o listă de rezervă și, în funcție de situația bugetară, li se poate propune un contract pe cinci ani, cu posibilitate de reînnoire, în conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 56, 4.3.1968).

Locul de muncă este Londra.

Candidații trebuie să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau din Islanda, Norvegia sau Liechtenstein, cu condiția să fie în deplinătatea drepturilor cetățenești.

Textul complet al condițiilor de angajare și fișa postului trebuie descărcate de pe site-ul web al agenției:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm.

Cererile de candidatură trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al agenției. Data limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie 2012, ora 24.00.

Vă rugăm să aveți în vedere că datorită numărului mare de cereri de candidatură pe care le primește agenția, în apropierea termenului de depunere a cererilor, sistemul poate întâmpina dificultăți în prelucrarea unor cantități mari de date. Prin urmare, candidaților li se recomandă să trimită cererile de candidatură cu mult timp înainte de termen.

Dacă doriți să primiți o notificare privind publicarea electronică a posturilor vacante, vă rugăm să vă înregistrați online pentru a primi fluxul RSS la adresa http://www.ema.europa.eu, la rubrica „RSS news feeds”.