15.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 365/1


PIEŅEMŠANA DARBĀ EIROPAS ZĀĻU AĢENTŪRĀ (LONDONĀ)

(2011/C 365 A/01)

Aģentūra atbild par cilvēkiem paredzēto zāļu un veterināro zāļu novērtēšanas un uzraudzības koordinēšanu Eiropas Savienībā (skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004, OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.). Aģentūra dibināta 1995. gada janvārī. Tai ir cieši kontakti ar Eiropas Komisiju, 27 ES dalībvalstīm, EEZ–EBTA valstīm un daudzām citām grupām valsts un privātajā sektorā.

Sīkāka informācija par aģentūru un tās darbību atrodama internetā; mūsu tīmekļa adrese ir http://www.ema.europa.eu.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) organizē atlases procedūru, lai veidotu rezerves sarakstus šādām amata vietām:

 

EMA/AD/331: administrators, SAP speciālists, IKT lietotāja un lietojumprogrammas atbalsts, Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas vienība (AD 8)

Izvēlētie kandidāti tiks iekļauti rezerves sarakstā, un atkarībā no budžeta situācijas tiem var piedāvāt atjaunojamu līgumu uz pieciem gadiem saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 56, 4.3.1968.).

Darba vieta atrodas Londonā.

Kandidātiem jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Islandes, Norvēģijas vai Lihtenšteinas pilsoņiem ar nosacījumu, ka viņiem ir visas pilsonim pienākošās tiesības.

Pilnu informāciju par darba apstākļiem un amata aprakstu var lejupielādēt no aģentūras tīmekļa vietnes:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Pieteikumi jāsagatavo elektroniski, izmantojot aģentūras tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2012. gada 12. janvāra pusnaktij.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka aģentūras saņemto pieteikumu lielā skaita dēļ, pieteikumu iesniegšanas termiņam tuvojoties, sistēmā var rasties problēmas, apstrādājot datu lielo apjomu. Tādēļ pieteikuma iesniedzējiem iesakām sūtīt pieteikumus savlaicīgi.

Ja vēlaties saņemt elektronisku paziņojumu par publicētajām vakancēm, lūdzam reģistrēties tiešsaistē, lai saņemtu ziņas no http://www.ema.europa.eu/ sadaļā RSS News Feeds.