15.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 365/1


DARBUOTOJŲ ATRANKA Į EUROPOS VAISTŲ AGENTŪRĄ (LONDONE)

(2011/C 365 A/01)

Agentūra koordinuoja žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistinių preparatų vertinimo ir priežiūros veiklą Europos Sąjungoje (žr. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, OL L 136, 2004 4 30, p. 1). Europos vaistų agentūra įsteigta 1995 m. sausio mėn. Ji palaiko glaudžius ryšius su Europos Komisija, 27 ES valstybėmis narėmis, EEE ir ELPA šalimis bei daugeliu kitų vyriausybinių ir privataus sektoriaus grupių.

Daugiau informacijos apie Europos vaistų agentūrą ir jos veiklą galima rasti internete, mūsų tinklalapyje adresu http://www.ema.europa.eu.

Europos vaistų agentūra (angl. EMA) organizuoja atrankos procedūrą, siekdama sudaryti toliau nurodytos pareigybės kandidatų rezervo sąrašą:

 

EMA/AD/331: Informacijos ir ryšių technologijų padalinio SAP sistemos specialistas, atsakingas už pagalbą IRT vartotojams ir taikomosioms programoms — administratorius (AD 8)

Atrinkti kandidatai bus įtraukti į rezervo sąrašą ir atsižvelgiant į biudžeto galimybes jiems gali būti pasiūlyta penkerių metų pratęsiama sutartis vadovaujantis Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygomis (OL L 56, 1968 3 4).

Darbo vieta — Londonas.

Kandidatai turi būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba Islandijos, Norvegijos ar Lichtenšteino piliečiai ir turėti visas piliečio teises.

Išsamias įdarbinimo sąlygas ir pareigybės aprašymą galima parsisiųsti iš Agentūros tinklalapio adresu:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu užpildant Agentūros tinklalapyje pateiktą anketą. Paraiškas reikia pateikti iki 2012 m. sausio 12 d. vidurnakčio.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad dėl didelio paskutines valandas prieš galutinį paraiškų pateikimo terminą teikiamų paraiškų kiekio sistema gali susidurti su kliūtimis dorodama didelį duomenų kiekį. Todėl patariame paraiškas siųsti iš anksto.

Jei pageidaujate gauti elektroninius pranešimus apie darbo skelbimus, prašome internete prisijungti prie sklaidos kanalo adresu http://www.ema.europa.eu/ rubrikoje „RSS news feeds“.