15.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 365/1


MUNKAERŐ-FELVÉTEL AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉGNÉL (LONDON)

(2011/C 365 A/01)

Az Ügynökség feladata az emberi és állatgyógyászati felhasználásra készült gyógyszertermékek értékelésének és felügyeletének Európai Unión belüli koordinálása (lásd a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet – HL L 136., 2004.4.30., 1. o.). Az 1995 januárjában létrejött Ügynökség rendkívül szoros kapcsolatot tart fenn az Európai Bizottsággal, a 27 EU-tagállammal, az EGT-EFTA-országokkal, valamint az állami és a magánszektor számos más csoportjával.

Az Ügynökség szervezetével és tevékenységével kapcsolatban az interneten talál részletes és könnyen elérhető tájékoztatást; címünk: http://www.ema.europa.eu

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felvételi eljárást szervez tartaléklista összeállításának céljából az alábbi állásra vonatkozóan:

 

EMA/AD/331: Adminisztrátor, SAP szakember, az IKT felhasználó- és alkalmazástámogató csoportban az Információ- és Kommunikációtechnológia részlegen (AD 8)

A kiválasztott jelentkezők tartalékállományba kerülnek, és ezt követően – a költségvetési helyzettől függően – öt évre szóló, megújítható szerződésre kaphatnak ajánlatot az Európai Unió tisztviselőinek foglalkoztatási feltételei szerint (HL L 56., 1968.3.4.).

A munkavégzés helye London.

A pályázóknak az EU-tagállamok, illetve Izland, Norvégia vagy Liechtenstein, állampolgári jogaikat teljes egészében gyakorló állampolgárainak kell lenniük.

A teljes munkaköri leírást, a feltételeket az Ügynökség weboldaláról kell letölteni:

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani, az Ügynökség weboldalán található űrlap segítségével. A pályázati űrlapok benyújtásának határideje: 2012. január 12. éjfél.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ügynökséghez érkező pályázatok nagy száma miatt, a pályázatok beadásának határidejéhez közeledve a rendszerben problémák léphetnek fel a nagy mennyiségű adat feldolgozásával kapcsolatosan. Ezért a pályázóknak tanácsos jelentkezésüket jóval a határidő lejárta előtt benyújtaniuk.

Ha elektronikus értesítést szeretne kapni az álláslehetőségekről, kérjük, regisztráljon online egy RSS-értesítőért a http://www.ema.europa.eu/ weboldalon, a „News & Events” („Hírek és események”) menüpont alatt.