15.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 365/1


EUROOPA RAVIMIAMET LONDONIS VAJAB UUSI TÖÖTAJAID

(2011/C 365 A/01)

Euroopa Ravimiamet vastutab inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite hindamise ja järelevalve koordineerimise eest Euroopa Liidus (vt Euroopa Parlamendi ja määrust (EÜ) nr 726/2004 – ELT L 136, 30.4.2004, lk 1). Euroopa Ravimiamet asutati 1995. aasta jaanuaris. Amet teeb tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, ELi 27 liikmesriigi, EMP-EFTA riikide ning paljude muude riigi ja erasektori huvirühmadega.

Täpsemat teavet ameti ja selle tegevuse kohta leiate internetist; meie veebiaadress on http://www.ema.europa.eu

Euroopa Ravimiamet (EMA) korraldab valikumenetluse, et koostada reservnimekiri järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 

EMA/AD/331: administraator (AD 8), SAP-spetsialist, infosidetehnoloogia kasutaja- ja rakendustoe talitus

Väljavalitud kandidaadid kantakse varunimekirja ning olenevalt eelarve võimalustest võidakse neile pakkuda viieaastast pikendatavat lepingut vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustele (EÜT L 56, 4.3.1968).

Töökoht asub Londonis.

Kandidaatidel peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi või Islandi, Norra või Liechtensteini kodakondsus, tingimusel, et nad on täieõiguslikud kodanikud.

Tingimuste täieliku loetelu ja ametikirjeldused leiate Euroopa Ravimiameti veebilehelt

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

Avaldused tuleb esitada eespool nimetatud veebilehel toodud elektroonilist avaldusvormi kasutades. Avaldusvormide saatmise tähtpäev: 12. jaanuari 2012 kesköö.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Euroopa Ravimiametile laekuvate avalduste suure arvu tõttu võib mahuka andmehulga töötlemine avalduste esitamise tähtaja lõpupoole süsteemile probleeme valmistada. Seetõttu soovitame esitada oma avaldus piisava ajavaruga.

Kui soovite saada vabade töökohtade avaldamise teateid elektrooniliselt, registreerige palun RSS-uudiste voo saamiseks veebiaadressil http://www.ema.europa.eu/ rubriigis „RSS news feeds”.