ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2012.351.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 351

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 55
15 noiembrie 2012


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 483-a sesiune plenară din 18 și 19 septembrie 2012

2012/C 351/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Creșterea inteligentă și favorabilă incluziunii” (aviz din proprie inițiativă)

1

2012/C 351/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Un cadru pentru publicitatea destinată tinerilor și copiilor” (aviz din proprie inițiativă)

6

2012/C 351/03

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Drepturile grupurilor vulnerabile la locul de muncă, cu accent pe problemele de discriminare pe baza orientării sexuale” (aviz din proprie inițiativă)

12

2012/C 351/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind contribuția economică a migranților în calitate de întreprinzători (aviz din proprie inițiativă)

16

2012/C 351/05

Avizul Comitetului Economic și Social European privind eradicarea violenței domestice împotriva femeilor (aviz din proprie inițiativă)

21

2012/C 351/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul societății civile în combaterea corupției în țările din sudul Mediteranei (aviz din proprie inițiativă)

27

2012/C 351/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind utilizarea responsabilă a rețelelor sociale și prevenirea tulburărilor asociate (aviz din proprie inițiativă)

31

2012/C 351/08

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Pentru o analiză actualizată a costului «non-Europei» ” (aviz din proprie inițiativă)

36


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 483-a sesiune plenară din 18 și 19 septembrie 2012

2012/C 351/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Soluționarea obstacolelor legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere COM(2011) 864 final

42

2012/C 351/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor COM(2011) 870 final

45

2012/C 351/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Cartea verde – Către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil COM(2011) 941 final

52

2012/C 351/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului privind statutul unei fundații europene (FE) COM(2012) 35 final – 2012/22 (APP)

57

2012/C 351/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii COM(2012) 131 final – 2012/61 (COD)

61

2012/C 351/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – „Inovare pentru un viitor durabil – Planul de acțiune privind ecoinovarea (EcoAP)”COM(2011) 899 final

65

2012/C 351/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii COM(2012) 196 final

68

2012/C 351/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă COM(2012) 238 final

73

2012/C 351/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Comerț, creștere și dezvoltare – Adaptarea politicii comerciale și de investiții pentru țările care au cel mai mult nevoie de sprijin COM(2012) 22 final

77

2012/C 351/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului COM(2012) 298 final – 2012/158 (COD)

83

2012/C 351/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură COM(2012) 93 final – 2012/42 (COD) și privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Contabilizarea exploatării terenurilor, a schimbării destinației terenurilor și a silviculturii (LULUCF) în angajamentele Uniunii de combatere a schimbărilor climatice COM(2012) 94 final

85

2012/C 351/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului COM(2012) 277 final – 2012/143 (COD)

89

2012/C 351/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat COM(2012) 332 final – 2012/162 (COD)

90

2012/C 351/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește includerea materialului forestier de reproducere din categoria „calificat” în domeniul de aplicare al respectivei decizii, precum și actualizarea numelor autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției COM(2012) 355 final – 2012/172 (COD)

91

2012/C 351/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia și pentru a actualiza denumirile țărilor terțe și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției COM(2012) 343 final – 2012/165 (COD)

92


RO