12.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2012

o sviatkoch na rok 2014 pre inštitúcie Európskej únie

2013/C 39/03

SVIATKY V ROKU 2014

1. január

streda, Nový rok

2. január

štvrtok, deň po Novom roku

17. apríl

Zelený štvrtok

18. apríl

Veľký piatok

21. apríl

Veľkonočný pondelok

1. máj

štvrtok, Sviatok práce

9. máj

piatok, výročie Schumanovej deklarácie z roku 1950

29. máj

štvrtok, Nanebovstúpenie Pána

30. máj

piatok, deň po Nanebovstúpení Pána

9. jún

Svätodušný pondelok

21. júl

pondelok, štátny sviatok Belgicka

15. august

piatok, Nanebovzatie Panny Márie

24. december až 31. december

streda

6 dní – koniec roka

streda

SPOLU

18 dní

Luxemburg: rovnaké dni ako v Bruseli.

Návrat do práce v pondelok 5. januára 2015.

Bez toho, aby to malo vplyv na kalendár sviatkov v roku 2015, piatok 2. januára 2015 sa bude v rámci tohto roka považovať za sviatok.

Komisia si vyhradzuje právo zmeniť tieto rozhodnutia, ak si to budú vyžadovať potreby útvarov.