12.2.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 39/26


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2014 w instytucjach Unii Europejskiej

2013/C 39/03

DNI WOLNE OD PRACY W ROKU 2014

1 stycznia

środa, Nowy Rok

2 stycznia

czwartek, dzień po Nowym Roku

17 kwietnia

Wielki Czwartek

18 kwietnia

Wielki Piątek

21 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja

czwartek, Święto Pracy

9 maja

piątek, rocznica deklaracji przewodniczącego Roberta Schumana z 1950 r.

29 maja

czwartek, Wniebowstąpienie

30 maja

piątek, dzień po Wniebowstąpieniu

9 czerwca

poniedziałek, Zielone Świątki

21 lipca

poniedziałek, święto narodowe w Belgii

15 sierpnia

piątek, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

24 grudnia do 31 grudnia

środa

6 dni, koniec roku

środa

OGÓŁEM

18 dni

Luksemburg: te same dni, co w Brukseli.

Praca rozpoczyna się w poniedziałek, dnia 5 stycznia 2015 r.

Nie przesądzając o rozkładzie dni wolnych od pracy w roku 2015, piątek, dnia 2 stycznia 2015 r. uważa się za dzień wolny od pracy.

Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany tych ustaleń w zależności od potrzeb służby.