12.2.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 39/26


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta’ Diċembru 2012

dwar il-jiem ta’ btala għas-sena 2014 għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

2013/C 39/03

JIEM TA’ BTALA GĦAS-SENA 2014

l-1 ta’ Jannar

L-Erbgħa, l-Ewwel tas-Sena

it-2 ta’ Jannar

Il-Ħamis, l-għada tal-Ewwel tas-Sena

is-17 ta’ April

Ħamis ix-Xirka

it-18 ta’ April

Il-Ġimgħa l-Kbira

il-21 ta’ April

It-Tnejn ta’ wara l-Għid

l-1 ta’ Mejju

Il-Ħamis, Jum il-Ħaddiem

id-9 ta’ Mejju

Il-Ġimgħa, l-Anniversarju tad-dikjarazzjoni tal-President Schuman fl-1950

id-29 ta’ Mejju

Il-Ħamis, Lapsi

it-30 ta’ Mejju

Il-Ġimgħa, l-għada ta’ Lapsi

id-9 ta’ Ġunju

It-Tnejn, l-Għid il-Ħamsin

il-21 ta’ Lulju

It-Tnejn, Festa nazzjonali tal-Belġju

il-15 ta’ Awwissu

Il-Ġimgħa, Il-Madonna Mtellgħa s-Sema

mill-24 ta’ Diċembru sal-31 ta’ Diċembru

L-Erbgħa

sitt (6) ijiem ta’ tmiem is-sena

L-Erbgħa

TOTAL

18-il jum

Il-Lussemburgu: l-istess ġranet bħal fi Brussell.

Ix-xogħol jerġa’ jibda b’mod normali mit-Tnejn il-5 ta’ Jannar 2015.

Bla ħsara għall-kalendarju tal-jiem ta’ btala għall-2015, il-Ġimgħa t-2 ta’ Jannar 2015 se jittieħed bħala jum ta’ btala għal dik is-sena.

Il-Kummissjoni għandha l-possibbiltà li tbiddel id-deċiżjonijiet skont l-esiġenzi tas-servizz.