12.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 21. decembris)

par Eiropas Savienības iestāžu 2014. gada svētku dienu sarakstu

2013/C 39/03

SVĒTKU DIENAS 2014. GADĀ

1. janvāris

Trešdiena, Jaungada diena

2. janvāris

Ceturtdiena, diena pēc Jaungada dienas

17. aprīlis

Zaļā ceturtdiena

18. aprīlis

Lielā piektdiena

21. aprīlis

Otrās Lieldienas

1. maijs

Ceturtdiena, Darba svētki

9. maijs

Piektdiena, Šūmana deklarācijas gadadiena (1950. g.)

29. maijs

Ceturtdiena, Debesbraukšanas diena

30. maijs

Piektdiena, diena pēc Debesbraukšanas dienas

9. jūnijs

Pirmdiena pēc Vasarassvētkiem

21. jūlijs

Pirmdiena, Beļģijas valsts svētki

15. augusts

Piektdiena, Vissvētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena

24. decembris–31. decembris

Trešdiena

6 dienas gada beigās

Trešdiena

KOPĀ

18 dienas

Luksemburga: tās pašas dienas, kas Briselē.

Darbs atsākas pirmdien, 2015. gada 5. janvārī.

Neskarot 2015. gada brīvdienu kalendāru, piektdienu, 2015. gada 2. janvāri uzskata par 2015. gada brīvdienu.

Komisija patur sev iespēju grozīt lēmumus, ņemot vērā dienestu vajadzības.