12.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 21 d.

dėl 2014 m. Europos Sąjungos institucijų švenčių dienų

2013/C 39/03

2014 M. ŠVENČIŲ DIENOS

Sausio 1 d.

trečiadienis, pirmoji Naujųjų metų diena

Sausio 2 d.

ketvirtadienis, antroji Naujųjų metų diena

Balandžio 17 d.

Didysis ketvirtadienis

Balandžio 18 d.

Didysis penktadienis

Balandžio 21 d.

Velykų pirmadienis

Gegužės 1 d.

ketvirtadienis, Tarptautinė darbo diena

Gegužės 9 d.

penktadienis, 1950 m. Komisijos Pirmininko R. Šumano pareiškimo metinės

Gegužės 29 d.

ketvirtadienis, pirmoji Šeštinių diena

Gegužės 30 d.

penktadienis, antroji Šeštinių diena

Birželio 9 d.

Sekminių pirmadienis

Liepos 21 d.

pirmadienis, Belgijos valstybinė šventė

Rugpjūčio 15 d.

penktadienis, Žolinė

Nuo gruodžio 24 d. iki gruodžio 31 d.

trečiadienio

6 paskutinės metų dienos

trečiadienio

IŠ VISO

18 dienų

Liuksemburgas: tos pačios dienos kaip ir Briuselyje.

Į darbą grįžtama 2015 m. sausio 5 d., pirmadienį.

Neatsižvelgiant į tai, kurios 2015 m. dienos bus švenčių dienos, 2015 m. sausio 2 d. (penktadienis) bus laikoma tų metų švenčių diena.

Komisija pasilieka teisę keisti sprendimus, jei tai būtina dėl tarnybos.