12.2.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/26


KOMISJONI OTSUS,

21. detsember 2012,

Euroopa Liidu institutsioonide 2014. aasta puhkepäevade kohta

2013/C 39/03

PUHKEPÄEVAD AASTAL 2014

1. jaanuar

Uusaasta, kolmapäev

2. jaanuar

Uusaastale järgnev neljapäev

17. aprill

Suur neljapäev

18. aprill

Suur reede

21. aprill

Ülestõusmispühade järgne esmaspäev

1. mai

Tööpüha, neljapäev

9. mai

Robert Schumani deklaratsiooni aastapäev (1950), reede

29. mai

Taevaminemispüha, neljapäev

30. mai

Taevaminemispüha järgne reede

9. juuni

Nelipühade järgne esmaspäev

21. juuli

Belgia rahvuspüha, esmaspäev

15. august

Neitsi Maarja taevaminemispäev, reede

24. detsember kuni 31. detsember

kolmapäev

(6 päeva aasta lõpuni)

kolmapäev

KOKKU

18 päeva

Luxembourgis on samad puhkepäevad kui Brüsselis.

Uus tööaasta algab esmaspäeval, 5. jaanuaril 2015.

Reede, 2. jaanuar 2015, loetakse 2015. aasta puhkepäevade hulka, olenemata kõnealuse aasta puhkepäevade kalendrist.

Komisjonil on õigus muuta käesolevat otsust vastavalt vajadusele.