12.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 39/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2012

o seznamu svátků na rok 2014 pro orgány Evropské unie

2013/C 39/03

SVÁTKY V ROCE 2014

1. ledna

středa, Nový rok

2. ledna

čtvrtek, den po Novém roce

17. dubna

Zelený čtvrtek

18. dubna

Velký pátek

21. dubna

Velikonoční pondělí

1. května

čtvrtek, Svátek práce

9. května

pátek, výročí Schumanovy deklarace z roku 1950

29. května

čtvrtek, Nanebevstoupení Páně

30. května

pátek, den po Nanebevstoupení Páně

9. června

Svatodušní pondělí

21. července

pondělí, státní svátek Belgie

15. srpna

pátek, Nanebevzetí Panny Marie

24. prosince až 31. prosince

středa

6 dní na konci roku

středa

CELKEM

18 dnů

Lucembursko: stejné dny jako v Bruselu.

Pracovat se znovu začne v pondělí 5. ledna 2015.

Aniž by byl dotčen časový plán svátků na rok 2015, bude pro tento rok pátek 2. ledna 2015 považován za svátek.

Komise si vyhrazuje možnost změnit tato rozhodnutí, bude-li to vyžadovat služba.