12.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 39/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2012 година

относно официалните празници през 2014 г. за институциите на Европейския съюз

2013/C 39/03

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

1 януари

сряда, Нова година

2 януари

четвъртък, първият ден след Нова година

17 април

Велики четвъртък

18 април

Разпети петък

21 април

Светли понеделник

1 май

четвъртък, Ден на труда

9 май

петък, годишнина от декларацията на Робер Шуман от 1950 г.

29 май

четвъртък, Възнесение Господне

30 май

петък след Възнесение Господне

9 юни

понеделник, Петдесетница

21 юли

понеделник, национален празник на Белгия

15 август

петък, Успение Богородично

24 декември до 31 декември

сряда

6 дни до края на годината

сряда

ОБЩО

18 дни

Люксембург: същите дни като в Брюксел.

Първият работен ден е понеделник, 5 януари 2015 г.

Без да се предопределя календарът на официалните празници за 2015 г., петък, 2 януари 2015 г. ще се смята за официален празник в рамките на тази година.

Комисията си запазва правото да измени тези разпоредби, ако нуждите на службите го налагат.