ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.081.slv

Uradni list

Evropske unije

C 81

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
15. marec 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 081/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

1

2011/C 081/02

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 081/04

Menjalni tečaji eura

6

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 081/05

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 736/2008 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov

7


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi

 

(2)   Besedilo velja za EGP

SL